(BĐT) - Liên danh nhà thầu Intercontinental Consultants and Technocrats Pvt, Ltd. (ICT) -  Consulting Services Ltd. (BETS) - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại (PACO) vừa được lựa chọn trúng Gói thầu C3-CPMU-CS1 Tư vấn thực hiện dự án (PIC) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (bên mời thầu), giá trúng thầu là hơn 1,621 triệu USD và 39,814 tỷ VND, tổng giá trúng thầu là 77.363.410.840 VND (giá gói thầu là 4,5 triệu USD, tương đương 101,25 tỷ VND). Thời gian thực hiện hợp đồng là 41 tháng.

Trong các thành viên Liên danh trúng thầu, ICT là nhà thầu của Ấn Độ; BETS là nhà thầu của Bangladesh và PACO là nhà thầu của Việt Nam.

Cũng tại bên mời thầu này, PACO từng trúng một gói thầu khác (Gói thầu CPMU-HP3-01 Công ty hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện tiếp thị vệ sinh và truyền thông thay đổi hành vi thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6).

Các thành viên trong Liên danh từng song hành với nhau ở một số gói thầu khác như: Gói thầu ISP/CS8 Vận hành Quỹ bảo trì đường bộ, thuộc Hợp phần D, Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) với giá trúng thầu là 773.198 USD.