Ngày 11/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 11/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

23/03/2020 - 08:42
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại tại Khu đất dải cây xanh và Khu C1 thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, vào ngày 11/4/2020 cụ thể như sau:
Ngày 18/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 18/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

23/03/2020 - 08:42
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại tại Khu đất dải cây xanh và Khu C1 thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, vào ngày 18/4/2020 cụ thể như sau:
Ngày 9/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Ngày 9/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

19/03/2020 - 16:26
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản thuộc Quyền sở hữu, quyền sử dụng của Trần Minh Trí (Địa chỉ: khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) là người có tài sản đấu giá, như sau: