(BĐT) - Trong quý II/2019, Phòng Tài chính Kế hoạch TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng chợ Giếng Đáy. Dự án có tổng chi phí thực hiện là 31,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là nội dung vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Trước đó, vào năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án với thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quý IV/2016, với tổng vốn đầu tư là 20 tỷ đồng.