Đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 923m2 đất làm nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G975893, do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25/11/1998, thửa số 1-885
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Tài sản BĐG: Quyền sử dụng 923m2 đất làm nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G975893, do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25/11/1998, thửa số 1-885. Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

GKĐ: 45.237.120.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của nhà nước.

Tham khảo, mua HS: Từ ngày 21/01/2016 đến trước 11 giờ 00 ngày 04/02/2016;

Xem TS: Ngày 26/01/2016 và ngày 01/02/2016 tại Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh;

Thời hạn đăng ký mua TS: đến trước 11 giờ 00 ngày 04/02/2016;

Thời gian, địa điểm dự kiến BĐG: ngày 17/02/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Việt Thành Phát.

LH: Công ty cổ phần Đấu giá Việt Thành Phát, Số 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62675689. 

Chuyên đề