#ủy ban nhân dân thành phố
Đồng Nai chưa quy hoạch xong bến thủy nội địa. Ảnh: G.H

Đồng Nai tràn ngập bến thủy nội địa không phép

Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND, ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về lộ trình sắp xếp và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa đề ra mục tiêu tới năm 2010 phải kiểm soát chặt, thậm chí dừng hoạt động tất cả những bến thủy nội địa không phù hợp với quy hoạch. Song hiện nay, tại Đồng Nai vẫn tràn ngập bến thủy nội địa không phép.

Kết nối đầu tư