(BĐT) - Ngày 29/8, Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM Corp) sẽ đấu giá hơn 167,074 triệu cổ phần (CP) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá khởi điểm là 14.290 đồng/CP (chiếm 12,57% vốn điều lệ). Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 13.288 tỷ đồng.

VEAM Corp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại động cơ, máy nông nghiệp; sản xuất các loại linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; vận chuyển hàng hóa…

Giá trị thực tế của VEAM Corp được xác định tại thời điểm ngày 1/6/2015 là gần 13.425 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 13.288 tỷ đồng.