(BĐT) - Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng Đấu giá nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu có giá trị lớn.
VAMC có thể được giảm giá khởi điểm của khoản nợ xấu sau 1 lần đấu giá không thành công. Ảnh: Nhã Chi

VAMC có thể được giảm giá khởi điểm của khoản nợ xấu sau 1 lần đấu giá không thành công. Ảnh: Nhã Chi

Dự thảo Nghị định quy định, trường hợp phải thực hiện thẩm định giá để xác định giá khởi điểm thì kết quả thẩm định giá sẽ được sử dụng để làm giá khởi điểm của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu khi bán đấu giá lần đầu. Quy định này, theo NHNN là nhằm đảm bảo việc xác định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu được xác định một cách khách quan, chính xác hơn bởi một tổ chức chuyên nghiệp về thẩm định giá tài sản.

Đáng chú ý, để giải quyết các trường hợp vướng mắc trong thực tiễn khi cuộc đấu giá lần đầu không thành công, phù hợp với quy định hiện hành về đấu giá tài sản của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sau 1 lần đấu giá không thành công, Dự thảo Nghị định quy định cho phép VAMC được quyết định giảm giá khởi điểm của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu trong trường hợp đấu giá lần đầu không thành công.

Liên quan đến việc lựa chọn doanh nghiệp (DN) thực hiện thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu, Dự thảo Nghị định quy định, VAMC phải công khai về việc thuê DN thẩm định giá trên Trang thông tin điện tử của NHNN và của VAMC trong thời hạn ít nhất 5 ngày làm việc để các DN thẩm định giá đăng ký tham gia. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho tất cả các DN thẩm định giá có cơ hội tham gia thẩm định giá một cách rộng rãi.