Ngày 30/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2020 do Sở Tài chính Nghệ An ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính Nghệ An

Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt

Thông tin về tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuê có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm (không có tài sản trên đất) khu đất đã thu hồi của UBND xã Nam Kim, tại xóm Đặc Sản, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vị trí theo Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất số DC235/2019/BĐĐC/VPĐK do UBND huyện Nam Đàn phê duyệt ngày 10/07/2019.

Tổng diện tích đất: 151 m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ;

Thời hạn thuê đất và hình thức thuê đất: Quyền thuê đất có thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm.

Thông tin giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Giá khởi điểm: 6.545.000 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng trên năm).

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 13.090.000 đồng/hồ sơ (Mười ba triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ

Đối tượng, điều kiện người tham gia đấu giá:

Đối tượng được tham gia đấu giá:

Thuộc đối tượng theo quy định tại điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp; Phải đảm bảo các sđiều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai; điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu; có báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp quy hoạch được duyệt; có cam kết thực hiện ký quỹ (theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai 2013 và quy định tại Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP); có đủ điều kiện về năng lực tài chính được Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản (khái toán vốn đầu tư dự án khoảng 2,376 tỷ đồng nên điều kiện về năng lực tài chính là nhà đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 0,475 tỷ đồng và có cam kết của các tổ chức tín dụng, ngân hàng về cung ứng số vốn còn lại); không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (được Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định bằng văn bản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 04/12/2020 đến 17h ngày 29/12/2020 tại khu đất đã thu hồi của UBND xã Nam Kim, tại xóm Đặc Sản, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 04/12/2020 đến 17h ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6), tại trụ sở công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

Thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: ngày 25/12/2020 và 28/12/2020;

Hình thức, địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá thông qua tài khoản ngân hàng, trực tiếp tại ngân hàng để nộp hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt, số tài khoản: 0861 002 368 368, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh (Vietcombank). Địa chỉ: số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung ghi giấy nộp tiền: Nộp tiền đặt trước và phí hồ sơ đấu giá đất thuê tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

Thời gian: ngày 28/12/2020 và đến 16h ngày 29/12/2020;

Địa điểm: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt; Địa chỉ: tầng 3, số nhà 5-D1 đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (Sau khi đã nộp tiền vào tài khoản của Công ty và có giấy nộp tiền của ngân hàng).

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 30/12/2020 (thứ 4), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp;

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước:

Thời gian: Vào lúc 14h ngày 30/12/2020 Công ty trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế;

Địa điểm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh (Vietcombank). Đ/c: Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được khấu trừ vào tiền trúng đấu giá do Công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Vậy Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt thông báo cho các khách hàng được biết, có nhu cầu liên hệ với công ty để mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt. Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 5-D1 đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02388.605.869 hoặc 0944.382.489.

Ghi chú:

Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 942/2020/QCĐG-VAP ngày 04/12/2020 của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt;

Người tham gia đấu giá phải nộp giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh trường hợp bất khả kháng (nếu có) trước thời điểm diễn ra buổi công bố giá;

Người tham gia đấu giá phải mang CMND/hộ chiếu/căn cước công dân (bản gốc); giấy nộp tiền đặt trước và giấy ủy quyền (nếu có) khi tham gia buổi công bố giá;

Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Việc sử dụng đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thời gian thực hiện Dự án: Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng Dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao tài sản trúng đấu giá trên thực địa và xây dựng xong Dự án đưa vào sử dụng trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày khởi công Dự án;

Chuyên đề