Ngày 27/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vàongày 27/2/2021 do BIDV Chi nhánh Bình Chánh ủy quyền như sau:
Ngày 27/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

Chuyên đề