Ngày 20/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/2/2023 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lâm Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lâm Hà

Địa chỉ: thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

03 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (TSKB của ông Lại Văn Hà), cụ thể như sau: 1. Quyền sử dụng đất có diện tích 98m2 đất nuôi trồng thuỷ sản thuộc thửa đất số 638 tờ bản đồ 63 tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Đất được UBND huyện Lâm Hà cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BK 378898 cấp ngày 25/4/2012 đứng tên ông Lại Văn Hà. 2. Quyền sử dụng đất có diện tích 92m2 đất trồng cây hàng năm thuộc thửa đất số 639 tờ bản đồ 63 tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Đất được UBND huyện Lâm Hà cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BK 378899 cấp ngày 25/4/2012 đứng tên ông Lại Văn Hà. 3. Quyền sử dụng đất có diện tích 132m2 đất trong đó có 100 m2 đất ở đô thị và 32 m2 đất trông cây hàng năm thuộc thửa đất số 637 tờ bản đồ 63 tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Đất được UBND huyện Lâm Hà cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BK 378897 cấp ngày 25/4/2012 đứng tên ông Lại Văn Hà. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở tương đương cấp 3 có diện tích 112,2 m2 móng cột bê tông, tường gạch, mái ngói, trần gỗ, nền lát gạch men, cửa khung sắt kính. Khu vệ sinh tương đương cấp 4B diện tích 18,6 m2 Mái vòm trước và sau tương đương cấp 4C. Trụ cắt tròn, mái tôn, diện tích 99 m2, cửa cổng sắt. Hàng rào móng đá chẻ, tường gạch dài 16,5 m có lắp lưới B40.Tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

4,151,500,000

415,200,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 15/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/01/2023 - 17:00 17/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 20/02/2023

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề