Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan,Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trạm Bảo vệ thực vật (cũ) huyện Tràng Định tại số 50 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

a. Vị trí: Tại số 50 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 167/TLBĐ, tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định lập ngày 19/5/2020.

b. Diện tích đất đấu giá: 252,1 m2.

Tài sản trên đất: có một ngôi nhà 02 tầng, diện tích xây dựng 150m2

c. Loại đất đấu giá: Đất ở.

d. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

đ. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

e. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất ở tại đô thị.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.209.820.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm linh chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản trên đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

b. Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một tỷ, hai trăm triệu đồng)

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia

đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 15/3/2021 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 15/3/2021 tại số 50 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

c. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 17/3/2021 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Lạng Sơn hoặc số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lạng Sơn.

d. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 18/3/2021 tại Hội trường UBND thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

7. Điều kiện, cách thứcđăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013,có đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

* Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật

- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định. Những trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

* Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế này.

* Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trước giờ tổ chức cuộc đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

c. Bước giá: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994) hoặc trang fanpage của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan, Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Chuyên đề