Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Chi cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0903.504.779

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà

Địa chỉ: Số 02 An Mỹ 8, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng thửa đất số A6-7, tờ bản đồ số: Harbour Ville, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, diện tích 1.248m2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 185476 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng cấp ngày 31/10/2012. Ngày 21/7/2017 CN Văn Phòng ĐK đất đai tại Q.Sơn Trà điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất lâu dài sang 50 năm, đến ngày 31/10/2062

01

đã qua sử dụng

đường Lê Đức Thọ, Khu đô thị Harbour Ville, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

44,237,617,000

4,423,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/01/2023 - 11:00 15/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định (ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016) mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo thời gian quy định tại Công ty đấu giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 17/02/2023

Địa điểm: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề