Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 12 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Diện tích từ 361,5 m2/thửa đất đến 497,7 m2/thửa đất. Giá khởi điểm từ 5.422.500.000 đồng/thửa đất đến 8.361.360.000 đồng/thửa đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình tỉnh Quảng Bình

Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư