Lùi thời điểm sửa Luật Đất đai sang kỳ họp thứ 4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4. Dự án luật sẽ được xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 ảnh 1

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4

Ngoài Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào thời điểm thích hợp.

Về các dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chính phủ được yêu cầu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu; xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, sau đó chuẩn bị hồ sơ để trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5, từ đó báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 3.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp.

Một số nội dung khác được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ tư là Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), thông qua theo quy trình tại một kỳ họp; cho ý kiến các dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định chưa bổ sung Dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào chương trình năm 2022 vì còn nhiều nội dung chính sách chưa được làm rõ; đề nghị Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ để sớm trình Thường vụ Quốc hội xem xét.

Chuyên đề