(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình đoạn Km10+00 - Km16+132 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Thảo Nguyên - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Xuân Hồng trúng thầu với giá 113,825 tỷ đồng, giảm 0,17% so với giá gói thầu.

Gói thầu được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 3 - 23/8/2021. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công ty TNHH Hương Minh và Công ty TNHH Xây dựng Việt Thành không đạt về năng lực, kinh nghiệm.

Theo thông tin được công khai, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Thảo Nguyên trúng 8 gói thầu thi công tại Ninh Bình từ đầu năm 2020 đến nay, trong đó có 6 gói thầu được chỉ định thầu rút gọn do Công ty Truyền tải điện 1 - Truyền tải điện Ninh Bình mời thầu. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Xuân Hồng chưa được công bố trúng gói thầu nào.