(BĐT) - Dù chào giá thấp hơn nhiều so với nhà thầu trúng thầu, nhưng Liên danh Benta - Quyết Thắng không được lựa chọn vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm. Nhà thầu này cho rằng, nếu Bên mời thầu thực sự có trách nhiệm, yêu cầu làm rõ, thì Nhà thầu đã có cơ hội chứng minh đầy đủ năng lực, và ngân sách nhà nước có cơ hội tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giảm giá 0,68% qua đấu thầu

Đó là trường hợp xảy ra tại Gói thầu Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ công tác điều hành, quản lý của lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Nguyên, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan HĐND Tỉnh và cung cấp thiết bị, nâng cấp hệ thống phần cứng. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu là 5,69 tỷ đồng, do Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, có 5 nhà thầu tham dự Gói thầu. Trong đó, Công ty CP Xây lắp và Thương mại CTS Hà Nội bị loại vì không chứng minh được tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu. Công ty CP Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn cầu, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS, Liên danh Benta - Quyết Thắng không vượt qua được bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Theo Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) ngày 23/5/2019, Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế công nghệ và Dịch vụ tổng hợp THA - Công ty CP Tập đoàn đầu tư công nghệ Intech (gọi tắt là Liên danh THA - Intech) được lựa chọn thực hiện Gói thầu với giá trúng thầu là 5,651 tỷ đồng, giảm khoảng 40 triệu đồng so với giá gói thầu (tỷ lệ giảm giá 0,68%).

Nhà thầu bị loại đề nghị xác minh hợp đồng của nhà thầu trúng thầu

Theo đại diện Liên danh Benta - Quyết Thắng, giá dự thầu của nhà thầu này là 4,869 tỷ đồng, thấp hơn giá trúng thầu của Liên danh THA - Intech 781,9 triệu đồng và thấp hơn 15% so với giá gói thầu. Liên danh có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Gói thầu và lý do bị loại mà Bên mời thầu đưa ra là không hợp lý.

Cụ thể, về hợp đồng tương tự, Liên danh Benta - Quyết Thắng bị loại vì “các hợp đồng nhà thầu cung cấp không có tính chất tương tự với phần mềm theo yêu cầu của Gói thầu”. Nhà thầu cho biết, hồ sơ mời thầu (HSMT) chỉ quy định: “hợp đồng tương tự là cung cấp phần cứng và phần mềm tương tự với phạm vi cung cấp của gói thầu này”. Tuy nhiên, khi trả lời kiến nghị của Nhà thầu, Chủ đầu tư giải thích rằng, hợp đồng tương tự được hiểu là hợp đồng phần mềm đã thực hiện có các tính năng tương tự: quản lý văn bản điều hành của HĐND tỉnh; phần mềm website; phần mềm quản lý kỳ họp; phần mềm quản lý ý kiến, kiến nghị của cử tri; quản lý, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhà thầu cho rằng, sự sai khác về yêu cầu tính chất tương tự của hợp đồng giữa văn bản phúc đáp làm rõ của Chủ đầu tư và HSMT dẫn tới việc đánh giá năng lực kinh nghiệm của Liên danh Benta - Quyết Thắng không đáp ứng nội dung này là không chính xác. Liên danh Benta - Quyết Thắng cũng đề nghị Chủ đầu tư rà soát, thẩm tra tính pháp lý của các hợp đồng tương tự của nhà thầu trúng thầu.

Với lý do bị loại vì “nhân sự chủ chốt được bố trí làm nhiệm vụ kiểm thử phân tích phần mềm không có kinh nghiệm đối với công việc được phân công”, đại diện Liên danh Benta - Quyết Thắng cho biết, do sơ suất đã photo thiếu tài liệu chứng minh năng lực của nhân sự này. Nhà thầu cho rằng, nếu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu làm rõ thì Nhà thầu đã có cơ hội bổ sung tài liệu. Thực tế, sau khi có Thông báo KQLCNT, Liên danh Benta - Quyết Thắng đã bổ sung tài liệu và Chủ đầu tư khẳng định, sau khi bổ sung tài liệu thì nhân sự chủ chốt này đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, do tài liệu bổ sung sau khi có kết quả nên không được chấp nhận. 

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Hải, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tại gói thầu này, Chủ đầu tư thuê Công ty TNHH DMF Việt Nam làm bên mời thầu. Toàn bộ quá trình đánh giá HSDT do công ty tư vấn thực hiện. Theo ông Hải, trong quá trình đánh giá HSDT, công ty tư vấn cũng có kiến nghị Chủ đầu tư đề nghị một số nhà thầu làm rõ HSDT, nhưng không yêu cầu Liên danh Benta - Quyết Thắng làm rõ vì “cảm thấy HSDT đã rõ ràng rồi”.

Một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, trong quá trình đánh giá HSDT, nhất là với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, giá dự thầu đã rõ từ khi mở thầu, nếu nhà thầu có giá rất cạnh tranh mà thiếu tài liệu chứng minh về năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu nên gửi văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ. Đối với nhân sự thì nhà thầu được bổ sung, làm rõ năng lực, kinh nghiệm của nhân sự đã đề xuất vì không làm thay đổi bản chất của HSDT.

Đến thời điểm này, ông Hải cho biết, hợp đồng Gói thầu chưa được ký kết để chờ kết quả xử lý của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.