Giá xăng giảm, Petrolimex lãi kỷ lục hơn 3.138 tỷ năm 2015

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt 1.003 tỷ đồng, luỹ kế năm 2015 lợi nhuận đạt 3.138 tỷ đồng trong khi năm 2014 tập đoàn này từng lỗ 9 tỷ đồng.
Năm 2014 Petrolimex từng lỗ 9 tỷ đồng, năm 2015 Tập đoàn này lãi hơn 3.138 tỷ đồng.
Năm 2014 Petrolimex từng lỗ 9 tỷ đồng, năm 2015 Tập đoàn này lãi hơn 3.138 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn quý IV/2015 đạt 33.663 tỷ đồng, luỹ kế năm 2015 đạt 146.579 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2014 (206.812 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2015 đạt 2.827 tỷ đồng, luỹ kế năm 2015 đạt 12.435 tỷ đồng, tăng mạnh so với 2014.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 của Petrolimex đạt 3.669 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3.138 tỷ đồng trong khi năm 2014 Petrolimex lỗ 9 tỷ đồng.

Tại bản giải trình báo cáo tài chính quý IV/2015 gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, giải trình về kết quả kinh doanh nêu trên Petrolimex cho biết nguyên nhân do năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước đạt trên 6,68%, các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng tích cực hơn. Theo đó, kết quả kinh doanh của một số công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn kinh doanh trong các nghề các lĩnh vực như hoá dầu, bảo hiểm, nhiên liệu bay, vận tải, dịch vụ… tăng so với cùng kỳ 2014.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu thế giới quý IV/2015 tuy vẫn cùng xu hướng giảm như quý IV/2014 nhưng mức giảm giữa các tháng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ vì vậy yếu tố ảnh hưởng bởi tồn kho tối thiểu không tác động trầm trọng như quý IV/2014.

Nguyên nhân thứ 3, do quý IV/2014 giá xăng dầu giảm mạnh làm hoạt động của công ty Petrolimex Singapore phát sinh lỗ cao vì thế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hợp nhất quý IV/2014.

Chính sách tài chính, tiền tệ trong nước tương đối ổn định, lãi suất cho vay duy trì ở mức hợp lý; sản lượng xuất bán xăng dầu tại thị trường trong nước tăng trưởng trên 8% cũng là lý do được Petrolimex dẫn ra lý giải về khoản lợi nhuận “khủng”.

Riêng với kết quả kinh doanh của Công ty mẹ - tập đoàn Xăng dầu, văn bản cũng cho biết, ngoài các nguyên nhân kể trên lợi nhuận của Công ty mẹ tăng do lợi nhuận từ các công ty cổ phần, liên kết có vốn góp của Tập đoàn tăng trưởng tốt vì vậy nguồn cổ tức và lợi nhuận được chia hoạch toán trong quý IV/2015 tại công ty mẹ tăng so với cùng kỳ và các khoản trích lập dự phòng do tác động của sự biến động giá xăng dầu giảm…

Chuyên đề