EuroCham ra mắt Sách Trắng 2020 tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa cho ra mắt Sách Trắng EuroCham 2020 (phiên bản lần thứ 12) tại TP.HCM.
EuroCham ra mắt Sách Trắng 2020 tại TP.HCM

Sách Trắng là báo cáo thường niên tổng hợp các vấn đề khuyến nghị về thương mại và đầu tư của EuroCham. Trong đó nhấn mạnh một số cải cách khi Hiệp định EVFTA được thực thi sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp và tăng cường thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Cụ thể là trong các lĩnh vực hạ tầng, hải quan và thuận lợi thương mại; phát triển thông minh và bền vững cho các ngành công nghiệp; tiêu dùng và y tế.

Mục đích của Sách Trắng là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương trong quá trình cải cách hành chính. Theo đại diện EuroCham, các vấn đề trong Sách Trắng, khi được đưa vào thực thi, sẽ giúp Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trở thành môi trường kinh doanh cởi mở, cạnh tranh và hấp dẫn hơn cho doanh nghiệp.

Chuyên đề