(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐTsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020, được kỳ vọng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả của công tác đấu thầu. Ảnh: Tiên Giang

Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020, được kỳ vọng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả của công tác đấu thầu. Ảnh: Tiên Giang

Để tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng, khắc phục khó khăn, bất cập trong lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT (TT05) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT (TT04) quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Bộ KH&ĐT, khi TT05 có hiệu lực thi hành (ngày 1/9/2020) sẽ tạo cơ sở pháp lý trong việc đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, giảm thiểu các vấn đề tiêu cực như thông thầu, gian lận, giả mạo hồ sơ; tạo nhiều thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu; rút ngắn thời gian đấu thầu...

TT05 bổ sung Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT), qua đó sẽ giúp khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp qua mạng theo TT04.

TT05 cũng được kỳ vọng sẽ giảm thủ tục hành chính, văn bản giấy; tự động hóa các thao tác đăng tải thông tin đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), giúp bên mời thầu đăng tải thông tin đấu thầu thuận tiện hơn, nhà thầu tham dự thầu dễ dàng hơn, loại bỏ lỗi số học và sai lệch trong quá trình đấu thầu; tự động kiểm tra sự phù hợp của của HSDT ngay khi nộp; số hóa tất cả các biểu mẫu trong đấu thầu qua mạng...

Tại Khoản 3 Điều 1 TT05 bổ sung quy định, đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong HSDT, kể cả trường hợp HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Khi trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

Khoản 9 Điều 1 TT05 quy định: HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi bên mời thầu đăng tải thành công thông báo mời thầu trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị HSDT. Chi phí nộp HSDT đối với đấu thầu rộng rãi là 330.000 đồng (đã bao gồm thuế), đối với chào hàng cạnh tranh là 220.000 đồng (đã bao gồm thuế). Trong mọi trường hợp, bên mời thầu không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.

TT05 nêu rõ, đối với các gói thầu đã đăng tải HSMT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày 1/9/2020 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo HSMT đã phát hành. Kể từ ngày TT05 có hiệu lực thi hành, gói thầu đã phê duyệt HSMT theo quy định tại TT04 nhưng chưa đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải chỉnh sửa HSMT cho phù hợp với quy định của TT05.

Bên cạnh đó, TT05 cũng quy định, kể từ ngày 1/9/2020, trường hợp gói thầu dịch vụ phi tư vấn lựa chọn nhà thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thuộc hạn mức phải đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT nhưng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt là không áp dụng đấu thầu qua mạng và chưa phát hành HSMT thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng.