(BĐT) - Theo kết quả thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có 21.838 gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM), chiếm tỷ lệ 75% số lượng gói thầu nằm trong hạn mức ĐTQM.
Nhiều điểm sáng trong đấu thầu qua mạng

Kết quả thống kê cũng cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 30.687 gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh, trong đó có 29.107 gói thầu trong phạm vi ĐTQM. Có tới 21.838 gói thầu được các bộ, ngành, địa phương thực hiện ĐTQM, chiếm tỷ lệ 75% số lượng gói thầu nằm trong hạn mức ĐTQM với tổng giá trị ĐTQM đạt 66.613 tỷ đồng, chiếm 47,4% tổng giá gói thầu trong phạm vi ĐTQM (140.546 tỷ đồng).

Cụ thể, về phía các bộ, ngành, có 20/37 đơn vị có tỷ lệ gói thầu được ĐTQM chiếm từ 75% trở lên. Trong đó, 4 bộ, ngành có số gói thầu được ĐTQM đạt 100% gồm: Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao.

Nhiều điểm sáng trong đấu thầu qua mạng ảnh 1

Top 10 địa phương có tỷ lệ ĐTQM cao nhất về số lượng trong 4 tháng đầu năm 2020

Về phía địa phương, có 22/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ ĐTQM đạt từ 75% trở lên về số lượng gói thầu trong phạm vi ĐTQM, trong đó, top 10 địa phương có tỷ lệ ĐTQM cao nhất về số lượng đạt từ 87,2% đến 93,3%, 10 địa phương có tỷ lệ thấp nhất chỉ đạt từ 29,1% đến 54,2%. 

Nhiều điểm sáng trong đấu thầu qua mạng ảnh 2

10 địa phương có tỷ lệ ĐTQM thấp nhất về số lượng trong 4 tháng đầu năm 2020

Đối với 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, có 5 đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ gói thầu ĐTQM trong 4 tháng đầu năm 2020. Đứng đầu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 6.364 gói thầu ĐTQM trong tổng số 6.756 gói thầu trong phạm vi ĐTQM, chiếm tỷ lệ 94,2% (tổng giá trị gói thầu ĐTQM là 19.664 tỷ đồng trong tổng giá trị các gói thầu ĐTQM 24.835 tỷ đồng, chiếm 79,2%).

Tiếp theo là Tập đoàn Bưu chính viễn thông (đạt tỷ lệ 93,4% về số lượng), Tổng công ty Thép Việt Nam (92,3%); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (88,9%) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (82,9%).

Theo ông Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm ĐTQM quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ tháng 2/2020 - thời điểm Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực thi hành, số lượng gói thầu ĐTQM đã tăng vọt. Minh chứng là số gói thầu ĐTQM trung bình/ngày của 2 tháng đầu năm 2020 là 149,7 gói thầu/ngày (tháng 1/2020 chỉ đạt 74,9 gói thầu/ngày), tương ứng 3 tháng đầu năm 2020 đạt 225 gói thầu/ngày, 4 tháng đầu năm 2020 đạt 266,2 gói thầu/ngày. Điều này cho thấy tác động mạnh mẽ và tích cực của Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đối với lộ trình áp dụng ĐTQM của Chính phủ cũng như quyết tâm và sự vào cuộc triển khai ĐTQM quyết liệt của nhiều bộ, ngành, địa phương trong cả nước.