(BĐT) - Thời gian qua, có 574 gói thầu mặc dù thuộc diện phải thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) theo lộ trình của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT (Thông tư số 11), song các bên mời thầu không tuân thủ quy định, vẫn thực hiện đấu thầu không qua mạng.
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa bổ sung tính năng kiểm tra thông báo mời thầu nhằm hạn chế việc không tuân thủ quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Ảnh: Nhã Chi

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa bổ sung tính năng kiểm tra thông báo mời thầu nhằm hạn chế việc không tuân thủ quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Ảnh: Nhã Chi

Theo Thông tư số 11, trong năm 2020, các chủ đầu tư/bên mời thầu phải thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Tuy nhiên, kết quả rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) từ ngày 1/2 đến 4/5/2020 cho thấy, có 874 gói thầu thuộc diện bắt buộc phải thực hiện ĐTQM nhưng lại không phê duyệt là ĐTQM. Trong số 874 gói thầu này, 574 gói thầu đã được chủ đầu tư/bên mời thầu đấu thầu không qua mạng, 300 gói thầu còn lại chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Chẳng hạn, trong 18 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm thiết bị y tế năm 2019 (gồm 48 danh mục) nằm trong hạn mức bắt buộc phải thực hiện ĐTQM, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (bên mời thầu) chỉ thực hiện ĐTQM 5 gói thầu. 13 gói thầu còn lại không ĐTQM.

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT, đối với các gói thầu thuộc hạn mức ĐTQM được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/1/2020 đã được phê duyệt trong KHLCNT là không ĐTQM, thì phải phê duyệt điều chỉnh KHLCNT. Tuy nhiên, thời gian qua, có không ít chủ đầu tư/bên mời thầu không phê duyệt điều chỉnh KHLCNT.

Tương tự, trong 18 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm vật tư, hàng hóa thường xuyên năm 2020 nằm trong diện bắt buộc thực hiện ĐTQM do Lữ đoàn 490 Binh chủng Pháo binh làm bên mời thầu, có tới 12 gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng, 6 gói thầu chưa lựa chọn nhà thầu.

Việc không tuân thủ quy định về ĐTQM cũng xảy ra tại bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Dũng Hà Anh khi tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng cho 8 gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức phải thực hiện ĐTQM.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Lê Trung Đệ, cán bộ của Công ty TNHH Xây dựng Dũng Hà Anh cho biết, sẽ rà soát lại kỹ việc thực hiện ĐTQM các gói thầu theo đúng hạn mức và điều chỉnh KHLCNT các gói thầu thuộc diện phải ĐTQM.

Ngay sau khi Thông tư số 11 có hiệu lực, các nội dung quan trọng của Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT (trong đó có thông báo việc phải phê duyệt điều chỉnh KHLCNT) đã được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công khai, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bên mời thầu không thực hiện.

Để khắc phục tình trạng trên, từ ngày 25/4/2020, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã thêm tính năng kiểm tra thông báo mời thầu. Khi bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu của gói thầu thuộc diện phải ĐTQM mà lựa chọn nhà thầu không qua mạng thì Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo tới bên mời thầu. “Sau khi được Hệ thống cảnh báo mà bên mời thầu vẫn thực hiện sai quy định thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, một chuyên gia cảnh báo.