(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với khu đất tại thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

a. Vị trí khu đất đấu giá: Khu đất thuộc thửa đất số 476, tờ bản đồ số 100 bản đồ địa chính xã Quan Sơn do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập ngày 03/5/2017.

- Phía Đông giáp đường 279 chiều rộng 14,47m;

- Phía Tây giáp thửa 334 của hộ Vi Văn Cao;

- Phía Nam giáp thửa đất 337 của hộ Hoàng Văn Viện: Dài 21,85m;

- Phía Bắc giáp thửa đất 307 của hộ Vi Thị Lim: Dài 26,63m.

Khu đất có ranh giới rõ ràng không tranh chấp.

b. Diện tích khu đất: 332,7m2

c. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017 tại khu đất thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

5. Giá khởi điểm:

- Đơn giá khởi điểm: 800.000đồng/m2 (Tám trăm nghìn đồng một mét vuông)

- Giá khởi điểm toàn bộ khu đất: 266.160.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 39.924.000 đồng/1 hồ sơ (Ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào số tài khoản 119000088684 của Trung tâm tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 09/10/2017 đến ngày 11/10/2017.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/9/2017 đến ngày 09/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

  - Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào 10 giờ 00 phút ngày 12/10/2017 tại Phòng họp của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều

vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0253.717.994) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)./.