(BĐT) - Liên minh bao gồm hơn 60 nhà tài trợ và chính phủ các nước đi vay hôm nay đã thống nhất đẩy mạnh cuộc chiến chống nghèo cùng cực với cam kết kỷ lục 75 tỷ USD dành cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), quỹ của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước nghèo nhất.
Cộng đồng tài trợ cam kết số tiền kỷ lục 75 tỷ USD nhằm xóa nghèo cùng cực

Với nguồn vốn này, IDA sẽ tăng cường mạnh mẽ hoạt động can thiệp, giúp giải quyết xung đột, tình trạng bất ổn, bạo lực, di cư ngoài ý muốn, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới; thúc đẩy tăng cường quản trị và xây dựng thể chế, tạo việc làm và chuyển đổi kinh tế. Đây sẽ là những lĩnh vực tập trung đặc biệt trong 3 năm tới. Nền tảng của những nỗ lực trên là một cam kết bao trùm về đầu tư vào tăng trưởng, tăng cường khả năng ứng phó và tạo cơ hội.

Số vốn cấp bổ sung cho IDA 18, giai đoạn từ 1/7/2017 đến 30/6/2020 dự kiến sẽ hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế và dinh dưỡng cho 400 triệu người; cấp nước sạch cho 45 triệu người; cung cấp dịch vụ tài chính cho 4 - 6 triệu người; tăng cường quản trị cho 30 nước thông qua nâng cao năng lực thống kê; tạo thêm 5 GW điện nhờ các nguồn năng lượng tái tạo… Sẽ có 75 nước thu nhập thấp đủ điều kiện nhận tài trợ từ gói hỗ trợ của IDA 18.

Ngoài ra, phát triển kinh tế tư nhân trong hoàn cảnh khó khăn nhất mà cốt lõi là tạo việc làm và chuyển đổi kinh tế cũng sẽ nhận được một cú hích lớn, đó là Quỹ kinh tế tư nhân (PSW) trị giá 2,5 tỷ USD. Quỹ PSW sẽ đi vào hoạt động cùng với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA), nhằm giúp huy động vốn tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân tại các nước nghèo nhất.