(BĐT) - Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi đến Quốc hội, đến nay, vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã được xử lý có hiệu quả, tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối ngân hàng được kiểm soát.
Chỉ còn Ngân hàng TMCP Á Châu - Công ty CP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu sở hữu chéo. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chỉ còn Ngân hàng TMCP Á Châu - Công ty CP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu sở hữu chéo. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, số cặp TCTD sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau đến nay đã khắc phục hết (năm 2012: 7 cặp); chỉ còn 1 cặp sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp (tại thời điểm 6/2012 có 56 cặp). Đó là Ngân hàng TMCP Á Châu - Công ty CP Bất động sản Hòa Phát - Á Châu.