(BĐT) - Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 2/2021 ước đạt 1,1 tỷ USD, giảm 18,2% so với tháng 1/2021 và tăng 42,1% so với tháng 2/2020.

Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 802 triệu USD, giảm 24,6% so với tháng 1/2021, tăng 43,2% so với tháng 2/2020.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,44 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,87 tỷ USD, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính trong tháng 1/2021, trị giá xuất khẩu mặt hàng này đạt 978,2 triệu USD, tăng 77,7% so với tháng 1/2020, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Ngoài ra, trong tháng 1/2021, mặt hàng gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao, tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng 1/2020.