(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vừa thông báo bán đấu giá đối với 6 quỹ đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các quyền sử dụng đất này hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái quản lý.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Quỹ đất bán đấu giá thứ nhất, gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Diện tích đất là 8.573,6 m2/thửa và tài sản gắn liền với đất là nhà hội trường thư viện; nhà nghỉ điều dưỡng 1; nhà nghỉ điều dưỡng 2; một số vật kiến trúc, cây trồng. Tổng giá khởi điểm là 23,985 tỷ đồng.

Khu đất này được quy hoạch sử dụng vào mục đích xây dựng tổ hợp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Quỹ đất bán đấu giá thứ hai là quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tổng diện tích khu đất 16.967,0 m2.

Khu đất này có hạ tầng kỹ thuật sẵn có, là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Đối với 2 quyền sử dụng đất trên, khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện là tổ chức kinh tế hoặc hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình kinh doanh thương mại, dịch vụ (tổ hợp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn), đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Các khách hàng tham gia đấu giá tài sản đối với 2 quyền sử dụng đất nêu trên sẽ được thẩm định hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 4/8/2021. Sau khi Hội đồng xét hồ sơ tham gia đấu giá xong, Trung tâm đấu giá có trách nhiệm thông báo cho khách hàng có hồ sơ xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá để nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá bằng 20% giá khởi điểm của tài sản.

Khách hàng tham gia đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính. Thời gian công bố giá vào ngày 10/8/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Ngoài 2 tài sản nêu trên, cũng trong thời gian này, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá đối với 4 quỹ đất khác.

Cụ thể, một là, quyền sử dụng đất quỹ đất ở đô thị tại Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, diện tích 784,0 m2. Giá khởi điểm là 4,764 tỷ đồng.

Hai là, quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại Bản xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (Khu 3), diện tích: 278,0 m2/thửa; giá khởi điểm: 1,167 tỷ đồng/thửa.

Ba là, quỹ đất ở tại Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, gồm 14 thửa (thửa số 140 - 143, thửa số 145, thửa số 150 - 152; thửa số 161 - 164; thửa số 166; thửa số 169). Diện tích mỗi thửa từ 100 - 198,8 m2. Giá khởi điểm từ 1,420 - 5,961 tỷ đồng/thửa.

Bốn là, quyền sử dụng đất quỹ đất ở nông thôn tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Diện tích đất đấu giá từ 159,3 m2/thửa. Giá khởi điểm 971,73 triệu đồng/thửa.

Đối với các lô đất thuộc 4 quỹ đất nêu trên, người tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá đất ở theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký tham gia đấu giá xuất trình đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), chứng minh nhân dân/CCCD, sổ hộ khẩu và nộp bản pô tô cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Khách hàng tham gia đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính. Thời gian công bố giá vào ngày 5/8/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.