(BĐT) - Ngày 30/12 tới, Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID, mã chứng khoán IDV) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017. 
VPID: Mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn

Điểm đáng chú ý là kế hoạch lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này điều chỉnh giảm trong năm 2017.

2016 là năm VPID đạt được kết quả cao về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đặt ra và so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu đạt 131,343 tỷ đồng, vượt 42,76% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 73,465 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch. Trong khi đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cùng kỳ năm 2015 lần lượt là 81,655 tỷ đồng và 47,929 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 617,885 tỷ đồng. Trong năm 2016, VPID đã tăng vốn điều lệ từ mức 77,257 tỷ đồng lên 115,652 tỷ đồng thông qua phát hành 50% cổ phiếu (trong đó cổ phiếu trả cổ tức 30% và cổ phiếu thưởng 20%).

Đối với Khu công nghiệp Khai Quang, trong năm tài chính 2016 (1/10/2015 - 30/9/2016), VPID đã cho 1 doanh nghiệp thuê 0,9 ha đất và ký biên bản ghi nhớ 1 doanh nghiệp với diện tích 0,8 ha. Còn tại KCN Châu Sơn, VPID đã ký hợp đồng với 4 doanh nghiệp và cho thuê được 26,62 ha, tăng 33,2% so với năm 2015.

Tính đến ngày 30/9/2016, VPID đã góp vốn và mua cổ phần của 5 công ty. Trong đó, đầu tư 33,52 tỷ đồng vào Công ty CP Thủy điện Trung Thu (Điện Biên). Tại Công ty CP Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, VPID đã thoái vốn và rút khỏi dự án trong năm 2016. Ba công ty khác mà VPID đầu tư vào là Công ty CP Văn hóa du lịch Bình An với tỷ lệ góp vốn 22%, tương đương 0,88 tỷ đồng; Công ty CP Sơn Long (Quảng Ninh); Công ty CP Phát triển hạ tầng Phú Thành đều chưa có thu. Riêng với Công ty CP Sơn Long (Quảng Ninh), VPID đang có chủ trương thoái vốn.

Năm 2017, VPID đặt kế hoạch doanh thu là 140 tỷ đồng, tăng 6,59% so với năm 2016. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế lại tương đối khiêm tốn, chỉ 62 tỷ đồng, giảm 15,6% so với năm 2016. VPID dự kiến chi trả cổ tức 2017 tỷ lệ 20% tiền mặt, 40% cổ phiếu.