(BĐT) - Với 95,28% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, ngày 12/6 Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi), trong đó một trong những nội dung quan trọng là Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thuộc Bộ Công Thương.
Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh Internet

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh Internet

Trước khi biểu quyết thông qua toàn dự luật, Quốc hội đã biểu quyết riêng Điều 8 về hành vi bị cấm liên quan cạnh tranh và Điều 46 về Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia với kết quả hơn 90% tán thành.

Theo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh và các đơn vị chức năng khác là bộ máy giúp việc cho Uỷ ban này. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có số lượng tối đa 15 người và đều do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh. Uỷ ban này cũng sẽ tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định liên quan đến vụ việc cạnh tranh...