UBND tỉnh Bắc Giang muốn thoái 22,49% cổ phần Công ty Dịch vụ Hiệp Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 15/6 tới đây, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện bán đấu giá 5.623 cổ phần Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hoà (tương đương 22,49% vốn điều lệ). Mức giá khởi điểm đưa ra là 189.972 đồng/1 cổ phần.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hoà tiền thân là Cửa hàng thương nghiệp tổng hợp Hiệp Hòa, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tháng 4/2003, Công ty được thành công ty cổ phần với tên gọi như bây giờ. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại xăng dầu và chất đốt. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cho biết toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu đều được giao khoán cho bà Nguyễn Minh Nguyệt theo hợp đồng giao khoán số 01/HĐGK-2021 ngày 2/1/2021. Theo đó bà Nguyệt có trách nhiệm quản lý, kinh doanh. Hàng tháng bà Nguyệt phải trả một số tiền cố định cho Công ty để được toàn quyền kinh doanh mảng xăng dầu.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Công ty đạt 86,5 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ở mức 82,4 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh, doanh thu của Công ty năm 2021 đạt 538,8 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế ở mức 0,196 tỷ đồng, tăng trưởng 83,7%.

Hiện nay, Công ty đang quản lý và sử dụng 40 khu đất, có tổng diện tích 34.875,5 m2 dùng để phục vụ cho hoạt động xây dựng văn phòng, nhà cửa.

Chuyên đề