(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang vừa thông báo bán đấu giá 44 lô đất ở và đất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Sơn Dương. Tổng giá khởi điểm là 62,34 tỷ đồng. Thời gian tổ chức đấu giá là ngày 14/5/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số 43 lô đất ở, có 31 lô đất ở Khu dân cư Lõng Khu, xã Sơn Nam với diện tích từ 125 - 212,5 m2/lô, giá khởi điểm từ 1,450 - 2,3 tỷ đồng/lô. 1 lô đất Khu dân cư thôn Ninh Bình, Ninh Thuận, xã Ninh Lai có diện tích 250 m2, giá khởi điểm là 1,8 tỷ đồng. 2 lô đất Khu dân cư tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương có diện tích 100 m2/lô, giá khởi điểm 1,89 tỷ đồng/lô. 5 lô đất Khu dân cư thôn Lương Thiện, xã Trường Sinh (xã Sầm Dương cũ) có diện tích 324 m2/lô, giá khởi điểm 140 triệu đồng/lô. 6 lô đất Khu dân cư và chợ xã Tú Thịnh có diện tích 125 - 162 m2/lô, giá khởi điểm 350 triệu đồng/lô.

Ngoài ra, 1 lô đất thương mại dịch vụ có diện tích 771 m2 tại khu thương mại dịch vụ thuộc Khu dân cư tổ dân phố Cơ Quan, Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương có giá khởi điểm 7,3 tỷ đồng.