(BĐT) - Năm 2018 được kỳ vọng sẽ là một năm khởi sắc của thị trường bất động sản Việt Nam. 
Triển vọng thị trường bất động sản 2018

Điều này do tác động của những chính sách mới (hình thành các đặc khu kinh tế), kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm đảm bảo thị trường phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định. Không chỉ các công ty nghiên cứu thị trường, các chuyên gia kinh tế đưa ra đánh giá lạc quan, các doanh nghiệp trong ngành cũng đặt ra mục tiêu kinh doanh khá ấn tượng.

Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề “Triển vọng thị trường bất động sản 2018” đánh giá diễn biến thị trường và nhận định những cơ hội trong thời gian tới.