Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam

Việc sử dụng flycam với công nghệ tầm nhiệt đã giúp lực lượng chức năng có được những hình ảnh đầu tiên về toàn cảnh hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trên cao.
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 1

Thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng nhìn từ flycam. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 2

Điểm sạt lở ở thủy điện. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 3

Đường lên Rào Trăng 3 rất hiểm trở. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 4

Hiện trường tan hoang sau khi một nửa quả núi lở. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 5

Mới chỉ có 1 hướng tiếp cận của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ đường sông... Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 6
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 7
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 8

Hiện trường một nửa quả núi đổ xuống. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 9
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 10

Nhìn từ flycam tầm nhiệt, có 2 điểm sạt lở ở thủy điện này. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 11

Nhiều sạt lở đường vào Rào Trăng 3. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề

Kết nối đầu tư