Việc sử dụng flycam với công nghệ tầm nhiệt đã giúp lực lượng chức năng có được những hình ảnh đầu tiên về toàn cảnh hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trên cao.
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 1

Thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng nhìn từ flycam. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 2

Điểm sạt lở ở thủy điện. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 3

Đường lên Rào Trăng 3 rất hiểm trở. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 4

Hiện trường tan hoang sau khi một nửa quả núi lở. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 5

Mới chỉ có 1 hướng tiếp cận của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ đường sông... Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 6
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 7
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 8

Hiện trường một nửa quả núi đổ xuống. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 9
Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 10

Nhìn từ flycam tầm nhiệt, có 2 điểm sạt lở ở thủy điện này. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam ảnh 11

Nhiều sạt lở đường vào Rào Trăng 3. Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Dân trí