Thủ tướng yêu cầu EVN công khai và minh bạch giá điện

(BĐT) - Trong một chỉ đạo mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời tăng cường minh bạch giá điện.
Thủ tướng yêu cầu EVN công khai và minh bạch giá điện

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ nắm giữ các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (6 nhà máy hiện tại) và các nhà máy điện liên quan đến phối hợp vận hành với các nhà máy điện này, lưới truyền tải và phân phối, còn lại cổ phần hóa khâu bán lẻ và dịch vụ. Đặc biệt, EVN thực hiện công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện; kiên quyết phòng chống tham nhũng nhất là trong thực hiện cổ phần hóa và đầu tư xây dựng; xây dựng văn hóa ngành điện vì dân, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Tập đoàn này cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng để giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện; tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng các công trình điện, tuyệt đối không để việc sản xuất điện ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhà máy.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành điện nói riêng, nền kinh tế nói chung, EVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện trong phạm vi quản lý của Tập đoàn, đồng thời đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành và địa phương phối hợp thực hiện để giảm thiểu các thủ tục hành chính liên quan nhằm đạt mục tiêu nằm trong danh sách 4 nước đứng đầu trong khu vực ASEAN về thời gian tiếp cận điện.

Chuyên đề