Thống nhất pháp luật trong đấu giá biển số xe

(BĐT) - Trong văn bản mới nhất của Bộ Tư pháp gửi Bộ Công an về tham gia ý kiến đối với Đề cương Đề án đấu giá biển số xe ô tô, Bộ Tư pháp khẳng định, theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS), trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định việc cấp biển số xe thực hiện thông qua hình thức đấu giá thì thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Như vậy, dù chưa được quy định trong Luật ĐGTS, nhưng việc đấu giá biển số xe gần như sẽ không có vướng mắc gì về quy định pháp luật.

Cần cơ chế linh hoạt

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 5 Luật ĐGTS (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017) thì tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 105, Điều 115 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tài sản là vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Còn theo quy định tại Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì việc sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng bị nghiêm cấm.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, Bộ Tư pháp thấy rằng, để triển khai ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá biển số xe thì cần xác định biển số xe là “tài sản” hay “quyền tài sản” được phép đấu giá theo quy định của Luật ĐGTS. Qua nghiên cứu, Bộ Tư pháp thấy rằng, “quyền chọn dãy số trên biển số xe ô tô” có đầy đủ yếu tố để được coi là quyền tài sản, bởi việc cấp dãy số trên biển số xe ô tô trước hết là để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các phương tiện cơ giới, tuy nhiên, ở khía cạnh phục vụ nhu cầu của người dân trong việc được lựa chọn dãy số đẹp, dễ nhớ trên biển số xe ô tô thì quyền này có thể “trị giá được bằng tiền”.

Trường hợp quy định biển số xe là “tài sản” thì Bộ Tư pháp thấy rằng, chủ sở hữu phải có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, làm rõ phạm vi của quyền sử dụng biển số xe và việc hạn chế quyền chiếm hữu và quyền định đoạt đối với biển số xe trên cơ sở quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về việc cấm mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dụng nhằm đảm bảo nguyên tắc quản lý của cơ quan nhà nước trong việc đăng ký, cấp, thu hồi biển số xe. 

Ai quy định cấp biển số xe qua đấu giá?

Bộ Tư pháp cho biết, để đảm bảo việc áp dụng thống nhất trình tự, thủ tục đấu giá, tính ổn định, lâu dài của Luật ĐGTS đối với các tài sản mà pháp luật chuyên ngành sau này có quy định phải bán thông qua đấu giá, Luật ĐGTS tại Điểm p Khoản 1 Điều 4 đã có quy định bao quát, theo đó, các tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật ĐGTS. Như vậy, theo quy định của Luật ĐGTS, trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định việc cấp biển số xe được thực hiện thông qua hình thức đấu giá thì được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật ĐGTS mà không cần sửa đổi quy định của Luật ĐGTS cũng như ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục để đấu giá biển số xe.

Do vậy, Bộ Tư pháp đề xuất Bộ Công an sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (ví dụ như quy định, quy trình về đăng ký xe) theo hướng quy định việc cấp biển số xe được thực hiện thông qua hình thức đấu giá để có cơ sở pháp lý triển khai việc đấu giá biển số xe theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị bổ sung số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu... vào nội dung phân loại tài sản công. Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Khoản 6 Điều 4 của Dự thảo Luật là “kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”. Ngoài ra, bổ sung thẩm quyền của Chính phủ quy định khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư