Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra tại chung cư F-Home (số 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) do Công ty CP Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo đó, qua thanh tra, Thanh tra TP. Đà Nẵng cho biết đã phát hiện các tồn tại, thiếu sót trong quá trình quản lý dự án, đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Dự án Chung cư F-home.

Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót tại chung cư cắt ngang tầng nhà làm 2 bãi xe ảnh 1

Cụ thể, về thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư, Dự án được thực hiện theo Công văn 5564 ngày 2/7/2013 của UBND TP. Đà Nẵng. Theo thanh tra, Công văn 5564 của UBND Thành phố chỉ là văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư vì không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và người đăng ký không phải là người có quyền theo quy định; thiếu các nội dung đặc biệt như không có nội dung về khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Sở Xây dựng Thành phố đã không hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo như quy định đã nêu trong Công văn 5564.

Ngoài ra, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất đầu tư xây dựng Dự án Chung cư F-Home, không đảm bảo điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo Nghị định 71. Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, tại thời điểm lập hồ sơ xin chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng dự án, Công ty không có quyền sử dụng đất (đã chuyển nhượng cho ông Lê Công Chương) nhưng UBND TP đã có chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng Dự án.

Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót tại chung cư cắt ngang tầng nhà làm 2 bãi xe ảnh 2
Dân cư tại chung cư F-Home đang kêu cứu vì tầng 1 cao 4m được chủ đầu tư cắt ngang để làm thành 2 tầng để xe, trở thành "quả bom xăng" dưới tòa nhà 26 tầng.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, Thanh tra Đà Nẵng cho biết: Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy phép xây dựng số 1159 ngày 11/7/2013 cho Chủ đầu tư xây dựng công trình chung cư F-Home khi thành phần hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định. Cụ thể, Sở Xây dựng căn cứ Công văn 5564 của UBND TP và xem như là văn bản chấp thuận đầu tư để thực hiện cấp phép là không đúng quy định tại Thông tư số 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Công ty không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng không có văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Dự án được xây dựng với quy mô 760 căn hộ chung cư thuộc trường hợp phải lập báo cáo tác động môi trường theo quy định. Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng khi Chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án là không đúng quy định tại Nghị định số 29 ngày 18/4/2021 của Chính phủ.

Về lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh công trình từ loại hình nhà ở xã hội sang loại hình thương mại, Công ty không hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, thiếu các thủ tục pháp lý, đặc biệt thiếu nội dung về diện tích đậu đỗ xe. Sau khi có chủ trương cho phép điều chỉnh, Công ty chưa hoàn thành các hồ sơ pháp lý để điều chỉnh Dự án, tuy nhiên Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vẫn tiếp tục báo cáo đề xuất UBND TP cho phép điều chỉnh quy mô, số lượng căn hộ công trình. Dự án đã thay đổi quy mô số lượng căn hộ, chiều cao các tầng, tổng chiều cao công trình nhưng Chủ đầu tư không làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép.

Đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư là Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chưa hoàn thành việc xây dựng bãi đỗ xe như cam kết tại Công văn 9971 ngày 26/10/2018 của sở Xây dựng; và chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, chung cư F-Home chưa đảm bảo điều kiện để đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định số 46 của Chính phủ.

Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót tại chung cư cắt ngang tầng nhà làm 2 bãi xe ảnh 3
Cư dân chung cư F-Home lo lắng về mối nguy hiểm từ tầng hầm để xe bị điều chỉnh thiết kế không đảm bảo an toàn.

Liên quan đến việc mở bán, chuyển nhượng căn hộ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu tài sản gắn liền trên đất, Thanh tra TP. Đà Nẵng cho biết: việc Công ty tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các tổ chức, cá nhân khi hồ sơ dự án chưa có giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt là chưa đảm bảo về điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định. Công ty có báo cáo kết quả thực hiện Dự án và gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận khi Chủ đầu tư đã có hoạt động giao dịch mua bán căn hộ thông qua sàn giao dịch bất động sản F-Home, đã ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân là không đúng theo Luật Nhà ở.

Việc Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố tham mưu trình Sở Tài nguyên và Môi trường tách giấy chứng nhận và cấp 486 giấy chứng nhận đối với 486/506 căn hộ, cấp giấy chứng nhận 5 tầng thương mại, 1 tầng hầm và 1 tầng lửng cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng cũng không đúng theo Luật Nhà ở.

Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót tại chung cư cắt ngang tầng nhà làm 2 bãi xe ảnh 4

Dự án Chung cư F.Home có nhiều thiếu sót về trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng, điều chỉnh dự án, quản lý cấp phép sau xây dựng…

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các bộ phận, cá nhân liên quan về những thiếu sót về trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng, điều chỉnh dự án, quản lý cấp phép sau xây dựng… tại Dự án Chung cư F-Home. Tham mưu UBND Thành phố xử lý những vấn đề liên quan để khắc phục những tồn tại theo quy định của pháp luật nhằm đưa công trình vào sử dụng.

Đồng thời, yêu cầu Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng nghiêm túc chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục đối với các thiếu sót; có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Theo Tiền Phong