(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thắng Lợi, TP. Sông Công. Theo đó, trong quý IV/2021, sẽ chỉ định nhà đầu tư Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 19,71 ha, được thực hiện tại phường Bách Quang, TP. Sông Công. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 917,898 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật 176,483 tỷ đồng, chi phí xây dựng nhà ở (xây thô) là 623,634 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 117,781 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm điều chỉnh quy hoạch chung TP. Sông Công đến năm 2020, hình thành một khu dân cư cao cấp, bền vững về môi trường, tạo dựng không gian cảnh quan đô thị hài hòa với thiên nhiên.