Ông Michael Louis Rosen từng giữ chức vụ TGĐ, thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Pan (PAN). Tuy nhiên, ông đã từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PAN kể từ ngày 19/1/2016.
Sếp cũ “rời bỏ” PAN sang GTN

HĐQT CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN) công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen làm Thành viên HĐQT, thay thế bà Bùi Thị Thanh Hải đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 18/1/2016. Theo quyết định, ông Michael Louis Rosen sẽ giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT. 

Việc bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen sẽ được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất của GTN (dự kiến tháng 4/2016); khi đó việc bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen sẽ chính thức có hiệu lực và nhiệm kỳ của ông Michael Louis Rosen bắt đầu từ ngày 18/1/2016 đến hết nhiệm kỳ giai đoạn 2014- 2018. 

Đáng chú ý, ông Michael Louis Rosen từng giữ chức vụ TGĐ, thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Pan (PAN). Tuy nhiên, ông Michael Louis Rosen đã từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PAN kể từ ngày 19/1/2016. 

Trước đó, ông Muchael Louis Rosen cũng từng giữ chức vụ Giám đốc chiến lược CTCK Sài Gòn (SSI). 

Một thông tin khác liên quan tới GTN là công ty đã lựa chọn Tael Two Partners Ltd trở thành nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phần (20% vốn điều lệ) tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng. 

Theo Trí thức trẻ