(BĐT) - Ngày 13/4 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô  22.213 cổ phần Công ty CP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 20% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 0,537 tỷ đồng.

Công ty CP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La hiện có vốn điều lệ hơn 1,1 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện cơ giới giao thông...

Ngoài SCIC, Công ty còn 3 cổ đông lớn khác là cá nhân Trương Công Bằng (nắm giữ 20% vốn điều lệ), Nguyễn Thị Hưởng (10%), Vũ Việt Hà (6,57%).

Về kết quả kinh doanh, năm 2019 và 2020, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lần lượt ở mức 2,2 tỷ đồng và 2 tỷ đồng; tương ứng với lợi nhuận sau thuế lần lượt âm 0,117 tỷ đồng và âm 0,046 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt 2,458 tỷ đồng với nợ phải trả chiếm 52%, tương đương gần 1,3 tỷ đồng.