(BĐT) - Ngày 11/9, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ tổ chức phiên đấu giá toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang. Số cổ phần được đem ra đấu giá là 1,275 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm là 33.000 đồng/cổ phần.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; kinh doanh thương mại, dịch vụ. Doanh thu bán hàng của Công ty năm 2019 đạt 72,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty đạt 55,1 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 36%.