(BĐT) - Sau 6 năm được giao làm chủ đầu tư dự án nhưng không triển khai, chủ đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 đã bị tỉnh Quảng Nam ra quyết định chấm dứt nhà đầu tư với hai dự án này.
Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của Quảng Nam sau thời gian phát triển nóng bởi các dự án bất động sản thì nay đang phải "trả giá" cho những hệ lụy từ dự án "treo" và phá vỡ quy hoạch

Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của Quảng Nam sau thời gian phát triển nóng bởi các dự án bất động sản thì nay đang phải "trả giá" cho những hệ lụy từ dự án "treo" và phá vỡ quy hoạch

Ngày 26/4, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định về việc chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn và thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND Tỉnh về việc giao chủ đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương từ Công ty CP Truyền thông và Đầu tư Nam Hương sang Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh.

Quyết định cũng giao UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Cùng ngày, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn cũng bị UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án và thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Tỉnh về việc giao chủ đầu tư Dự án; hủy bỏ nội dung Mục 4 Điều 1 Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND Tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND Tỉnh giao cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương thực hiện sang Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương.

Cùng với việc chấm dứt nhà đầu tư đối với khu đô thị hỗn hợp Nam Hương, Thái Dương 3, tỉnh Quảng Nam yêu cầu thị xã Điện Bàn đề xuất UBND Tỉnh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư mới theo quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, theo hướng tăng quỹ đất cây xanh, công cộng và giảm đất ở khai thác thương mại…