(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam vừa công bố danh mục Dự án Khu dân cư Chồi Sũng, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích đất sử dụng 3 ha, dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng 6 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà đầu tư trúng thầu Dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bao gồm các hạng mục: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thoát nước thải, thông tin liên lạc,…; hạ tầng xã hội, các công trình dịch vụ, thương mại.

Nhà đầu tư quan tâm Dự án nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 28/6/2021.