(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy. Theo kế hoạch, Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích 81.000 m2, tổng mức đầu tư 462,54 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, có 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển Dự án, gồm: Công ty CP Bất động sản Hano-Vid; Công ty CP Bất động sản Mỹ; Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang.