PETEC bán đấu giá đất tại Hải Phòng để tạo vốn bổ sung sản xuất kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư- CTCP (PETEC) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 298, Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Nhà hàng Tre Vàng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản đấu giá có giá khởi điểm 77,219 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 15 tỷ đồng. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 31/3 đến ngày 14/4/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 17/4/2023.

Tại Báo cáo thường niên số 698/BC-PTC ngày 6/3/2023 thông tin, ngày 29/12/2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty PETEC đã thông qua chủ trương chuyển nhượng/thanh lý tài sản nhà đất tại số 298, Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để tạo nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC.

Chuyên đề