(BĐT) - Hơn 2 năm sau khi được công bố trúng đấu giá lô đất tại Phường 8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tới nay, Công ty TNHH Lê Hoàng do ông Lê Ân đại diện theo pháp luật vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với lô đất này.
Vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý, đến nay, Công ty TNHH Lê Hoàng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất 4.613 m2 tại số 141, đường Bình Giã, Phường 8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: st

Vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý, đến nay, Công ty TNHH Lê Hoàng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất 4.613 m2 tại số 141, đường Bình Giã, Phường 8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: st

Rắc rối xuất phát từ việc chủ sở hữu tài sản đấu giá chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và người có vai trò quyết định của đơn vị có tài sản bán đấu giá cũng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trúng đấu giá.

Ngày 4/8/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức bán đấu giá 4.613 m2 đất ở tại số 141 (nay là số 198), đường Bình Giã, Phường 8, TP. Vũng Tàu. Theo đó, Công ty TNHH Lê Hoàng là doanh nghiệp trúng đấu giá với giá 42,6 tỷ đồng. Trước đó, lô đất này là tài sản hợp pháp của Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) - nhà băng đã giải thể.

Được biết, nguồn gốc lô đất được bán đấu giá khá phức tạp. Trước khi đấu giá, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định thu hồi lô đất hơn 20.000 m2 đất tại số 141, đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu. Trong đó, lô đất 4.613 m2 là một phần của lô đất hơn 20.000 m2. Sau khi thu hồi, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao 15.700 m2 cho một doanh nghiệp khác sử dụng, 4.613 m2 đất còn lại được giao cho TP. Vũng Tàu xây trường học.

Cho rằng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi đất trái pháp luật và không bồi thường giá trị đất cho VCSB, nên ông Lê Ân - nguyên Chủ tịch HĐQT VCSB khởi kiện.

Ngày 9/3/2015, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tại TP.HCM tuyên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho VCSB đối với diện tích đất trên 4.600 m2 tại số 141, đường Bình Giã. Tiếp đó, ngày 20/10/2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 02/2016/QĐ-THAHC về việc thi hành án hành chính tại Bản án được tuyên vào ngày 9/3/2015.

Đến ngày 18/7/2017, Hội đồng tự xử lý, thanh lý và giải thể VCSB (được VCSB thành lập vào ngày 4/9/2008) đã ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổ chức bán đấu giá 4.613 m2 đất trên.

Tuy nhiên, ngày 13/9/2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có Thông báo số 291/TB-VKSTC về việc chấp thuận giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan tới bản án hành chính ngày 9/3/2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Vụ việc kéo dài cho tới gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản gửi cấp có thẩm quyền xin ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất này. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện không phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Cụ thể, theo quyết định thành lập Hội đồng tự xử lý, thanh lý và giải thể VCSB, ông Lê Ân được làm Phó Chủ tịch của Hội đồng. Hội đồng được giao nhiệm vụ “…tiếp tục xử lý tài sản, làm văn bản liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để xin hợp thức hóa các tài sản chưa đủ thủ tục, chi trả tiền gửi khách hàng còn tồn đọng…”. Tới tháng 11/2008, ông Lê Ân được toàn quyền thay mặt các thành viên trong Hội đồng ký các văn bản có liên quan đến việc xử lý tài sản và công nợ của VCSB, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng tài sản, ủy quyền lại…

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ ra một số vướng mắc về pháp lý. Một là, Hội đồng tự xử lý, thanh lý và giải thể VCSB đã thực hiện bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong khi tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Mặt khác, ông Lê Ân vừa là người có vai trò quyết định của đơn vị có tài sản bán đấu giá vừa là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lê Hoàng -  doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản này.

Với những vướng mắc này, sau hơn 2 năm thực hiện bán đấu giá tài sản, Công ty TNHH Lê Hoàng vẫn phải chờ ý kiến hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của lô đất trên.