Nhà thầu đợi cán bộ đi chúc Tết về để mua được HSMT

(BĐT) - Ngày 28/1/2016, Báo Đấu thầu đã nhận được phản hồi từ phía nhà thầu Công ty TNHH MTV SXTM DV KT Ngô Gia (địa chỉ tại Cần Thơ) là đã mua được hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu “Mua sắm và lắp đặt trang trí nội thất” thuộc Dự án “Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang”.

Sau khi đăng bài “Cán bộ bận đi chúc Tết trong thời gian bán HSMT” trên Báo Đấu thầu số 19, phát hành ngày 28/1/2016, Báo Đấu thầu đã chuyển thông tin liên lạc của người phụ trách bán HSMT của Gói thầu nêu trên tới Nhà thầu phản ánh. Ngày 28/1/2016, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM DV KT Ngô Gia Ngô Minh Hòa đã có thông tin lại với Báo Đấu thầu rằng, người phụ trách bán HSMT đã hẹn với Công ty là chiều ngày 27/1/2016, sau khi đi công tác, chúc Tết về sẽ bán HSMT. Đúng hẹn, chiều ngày 27/1, Công ty đã cử cán bộ tới Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang để mua HSMT.

Trong lần mua HSMT này, ông Ngô Minh Hòa cho biết, cán bộ của Công ty cũng không gặp được ông Phạm Tài Năng – người phụ trách bán HSMT, mà chỉ mua được HSMT thông qua một cán bộ khác của Phòng Quản trị thiết bị.

Chuyên đề