Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất: 24 lô đất (Từ lô 23 đến lô 46) được đấu giá riêng lẻ theo từng lô thuộc khu trung tâm xã Thanh Phú (Khu chợ Thanh Phú cũ), thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. - Tổng diện tích: 2.279,40 m2 (Hai nghìn hai trăm bảy mươi chín phẩy bốn mét vuông).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 7

Chuyên đề

Kết nối đầu tư