Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư