Ngày 9/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2021 như sau:
Ngày 9/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ảnh 1

Chuyên đề