Ngày 9/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DGV thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2023 do UBND huyện Đan Phượng ủy quyền như sau:

Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh DGV. Địa chỉ: Khu Đồng Sậy, Trẫm Sau, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (Công ty DGV).

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đan Phượng. Địa chỉ: Số 105 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hàng năm) tại bãi 8A (khu đất bãi bồi ven sông), xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Diện tích: 32.111,7 m2.

Giá khởi điểm: 810 đồng/m2/năm (tám trăm mười đồng một mét vuông trong một năm).

Tiền đặt trước: 26.010.477 đồng (hai mươi sáu triệu, mười nghìn, bốn trăm bảy bảy đồng).

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và trụ sở Công ty DGV hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính tới trụ sở Công ty DGV từ ngày 16/02/2023 đến 17h00’ ngày 06/3/2023.

Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty DGV trong các ngày 06/3/2023; 07/3/2023; 08/3/2023 (đến 17h00 ngày 08/3/2023).

Điều kiện tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điểm a, c và d, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

- Phải đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 cụ thể đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định, không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Có dự án đầu tư được UBND xã Trung Châu phê duyệt và phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương, từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Trường hợp nhận ủy quyền tham gia đấu giá thì một người chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác cùng tham gia khu đất đó.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 08h30' ngày 09/3/2023 tại Hội trường UBND xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Chuyên đề