Ngày 9/3/2023, đấu giá lô phế liệu phát sinh từ tổn thất cháy tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2023 do Công ty cổ phần Zemmer Việt Nam - C2.1 Công ty cổ phần Len Hà Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, ĐT: 02432.115.234.

Người có tài sản: Công ty cổ phần Zemmer Việt Nam - C2.1 Công ty cổ phần Len Hà Đông, số 63 Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Lô phế liệu phát sinh từ tổn thất cháy của Công ty cổ phần Zemmer Việt Nam ngày 25/10/2022.

Giá khởi điểm: 152.777.778 đồng. Tiền đặt trước: 27.500.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng.

Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 09h00 ngày 09/3/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/02/2023 đến 17h00 ngày 06/3/2023 tại số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc qua đường bưu điện.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/3/2023 đến 17h00 ngày 08/3/2023 vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Chuyên đề